tel. 42-630-77-22 / kom. 790-50-70-80

Diagnostyka RTG

Zdjęcie rentgenowskie jest jednym z podstawowych badań dodatkowych, diagnostycznych w stomatologii. Pozwala na uzyskanie wielu informacji, które są niedostępne przy zastosowaniu innych metod. Wyróżniamy następujące rodzaje zdjęć rentgenowskich

Zdjęcie zębowe (wewnątrzustne)

Zdjęcie zębowe, zwane również punktowym, jest wykonywane w celu uwidocznienia zmian w obrębie tkanek zęba i kości otaczającej, które nie są widoczne  podczas badania klinicznego. Umożliwia ono lekarzowi prawidłową ocenę stanu tkanek otaczających korzeń zęba. Jest  niezastąpione w diagnostyce bólu zęba.  W trakcie leczenia kanałowego lekarz zleca pacjentowi wykonanie zdjęcia zębowego kilkukrotnie. Przed leczeniem, aby ocenić anatomię korzenia lub korzeni, które mają być leczone kanałowo. W trakcie wykonuje się takie zdjęcie, aby potwierdzić długość korzeni. Po zakończonym leczeniu kanałowym zawsze powinno być wykonane zdjęcie wewnątrzustne w celu oceny jakości wykonanego leczenia. Takie postępowanie jest zgodne z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego.

 

Także w innych dziedzinach stomatologii zdjęcie punktowe stanowi przydatne narzędzie diagnostyczne. Dzięki niemu lekarz może dostrzec ogniska próchnicy pod istniejącym wypełnieniem, na powierzchniach stycznych zębów lub pod dziąsłem np. próchnicę korzeni zębów.

Zdjęcie punktowe obrazuje  niewielki obszar – od jednego do 3 sąsiadujących ze sobą zębów.

Dawka promieniowania niezbędna do wykonania jednego zdjęcia zębowego wynosi 1-2 mikrosiwerty. Jest to  najmniejsza dawka promieniowania jonizującego, którą obciążany jest pacjent, rozpatrując wszystkie dostępne zdjęcia rentgenowskie zarówno stomatologiczne jak i ogólnomedyczne.  Zdjęcie zębowe można wykonywać bez skierowana.

Zdjęcie cefalometryczne

 

Jest to rodzaj zdjęcia rentgenowskiego wykorzystywanego najczęściej w ortodoncji . Lekarz ortodonta dokonuje na zdjęciu cefalometrycznym specjalistyczne  pomiary w celu diagnostyki wad zgryzu oraz ocenia kierunek  wzrostu twarzy. Zdjęcie cefalometryczne uwidacznia m. in. tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe oraz podniebienie twarde w projekcji bocznej.

 

 

Zdjęcie pantomograficzne

 

Zdjęcie pantomograficzne, zwane panoramą,  dostarcza  lekarzowi wielu cennych informacji nie tylko o uzębieniu pacjenta, lecz również o tkankach, które otaczają zęby.  Zdjęcie uwidacznia strukturę kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo-żuchwowe, dolną część zatok szczękowych oraz zawiązki zębów. Analizując zdjęcie pantomograficzne stomatolog może wykryć różne nieprawidłowości oraz niewidoczne dla oka zmiany zapalne. Pantomografia ma również szerokie zastosowanie

w ocenie urazów, rozwoju uzębienia (w uzębieniu mieszanym), zębów zatrzymanych, pozostawionych wierzchołków korzeni.

Badanie to wykonuje się przede wszystkim w celu wstępnego sprawdzenia ogólnego stanu zębów. Jest niezbędne przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, jak również kontrolnie w jego trakcie, przed leczeniem protetycznym, przed wstawieniem implantów zębowych i przed zabiegami chirurgicznymi.

 

Pozwala:

  • zlokalizować zęby zatrzymane oraz nadliczbowe,
  • ocenić stan struktury kostnej i budowę kości szczęki,
  • wykryć zmiany okołowierzchołkowe,
  • zobrazować torbiele,
  • patologie w stawach skroniowo-żuchwowych,
  • zmiany zapalne w zatokach szczękowych,
  • zobrazować kształt korzenia zębów i przebieg kanałów, a także wykryć nieprawidłowo wykonane leczenie kanałowe,
  • dostrzec zmiany zapalne i nowotworowe w kościach szczęk (są to zmiany, które z reguły rozwijają się bezobjawowo).

Wykonanie pantomogramu jest całkowicie  bezbolesne i trwa około kilkunastu sekund.

 
 

To ważne!

W Vinci Clinic wszystkie badania RTG wykonujemy z użyciem najnowocześniejszych i w pełni bezpiecznych aparatów RTG. Wykorzystywana w naszej pracowni  diagnostyka cyfrowa umożliwia znaczne zmniejszenie dawki promieniowania, podwyższa jakość zdjęcia oraz daje możliwość jego obróbki.

 

 

Zdjęcia rtg  wykonujemy również dla osób, które nie są Pacjentami naszej kliniki. Aby skorzystać z naszej diagnostyki cyfrowej, pacjent powinien przedstawić skierowanie od swojego lekarza (zasada ta nie dotyczy zdjęć zębowych, które wykonujemy na życzenie Pacjenta). Zdjęcia w postaci cyfrowej są wydawane Pacjentom na płycie CD lub przesyłane na adres mailowy.

 

Radiografia cyfrowa a tradycyjne rtg analogowe

 

Radiografia cyfrowa posiada wiele zalet, zapewniających jej znaczną przewagę nad rentgenodiagnostyką analogową.W technice analogowej obraz utrwalony na kliszy fotograficznej nie może być zmieniony. W technice cyfrowej obraz można powiększyć, zmniejszyć, wyświetlić negatyw, pozytyw, wybrać kontrast, wysycenie, zmienić zaczernienie. Można szczegółowo analizować wybrany fragment obrazu oraz dokonywać pomiarów struktur anatomicznych, wielkości zmian zapalnych, które uwidocznione są na zdjęciu rtg cyfrowym.

 W radiografii klasycznej rolę nośnika obrazu spełnia klisza fotograficzna, która jest jednocześnie detektorem promieniowania.   W  radiografii cyfrowej  detektorem promieniowania jest płyta obrazowa lub specjalny czujnik połączony z komputerem. Cyfrowy obraz  rentgenowski jest trwały i nie starzeje się. Dzięki technologii cyfrowej mogła rozwinąć się tzw. teleradiologia.  Wielu  specjalistów z różnych klinik może konsultować zdjęcie rentgenowskie równocześnie. Możliwe są nawet konsultacje z lekarzami z drugiego końca świata.

 

 

Radiografia analogowa jest czasochłonna. Aby odczytać obraz utrwalony na kliszy, należy ją odpowiednio przygotować, wywołać i utrwalić, co zajmuje kilkanaście minut. Nierzadko zdarza się,że zdjęcie nie  jest wartościowe diagnostycznie i należy wykonać kolejne. W przypadku radiografii cyfrowej obraz widoczny jest na ekranie monitora w ciągu kilku sekund. Nie ma również konieczności wykonywania kolejnego zdjęcia, jeśli okaże się np. zbyt ciemne, ponieważ można obraz poddać procesowi obróbki za pomocą programu komputerowego i poprawić jego jakość.

Za stosowaniem radiografii cyfrowej przemawia również prostota przechowywania danych. Klasyczne archiwa filmów rentgenowskich wymagają dużo miejsca,a odnalezienie zdjęcia po wielu latach bywa niezwykle trudne.

Archiwum obrazów cyfrowych można prowadzić na płytach CD, DVD czy w pamięci komputera. Takie archiwum jest łatwe do przeszukania, skopiowania czy przeniesienia

Pacjenci pytają, my odpowiadamy:

Czym jest radiografia cyfrowa?

Radiografia cyfrowa – pod tym pojęciem kryją się wszystkie urządzenia i techniki rentgenowskie, w których obraz rentgenowski wyświetlany jest na monitorze komputera, a nie na kliszy rentgenowskiej.

Czy są jakieś przeciwwskazania do badań rentgenowskich?

Chociaż badania rentgenowskie są nieinwazyjne, to jednak obciążają pacjenta pewną dawką promieniowania jonizującego. Należy jednak podkreślić, iż w urządzeniach nowej generacji (zwłaszcza w nowoczesnych aparatach cyfrowych) dawka promieniowania niezbędna do wykonania jednego zdjęcia punktowego wynosi od 1-2 mikrosieverty (jak nikła jest to wartość, najlepiej świadczy fakt, iż zwykły telewizor naraża nas na wiele większe promieniowanie – w skali roku emituje bowiem dawkę wynoszącą około 100μSv.) Ponadto najbardziej wrażliwe na promieniowanie organy wewnętrzne (np.  tarczyca, szpik kostny , gonady) są dobrze zabezpieczone przed wpływem promieni rentgenowskich.  Współczesne aparaty zostały bowiem zaprojektowane w taki sposób, aby wiązka promieni  ograniczona była  wyłącznie do powierzchni zęba i otaczającej go kości. Aby dodatkowo ochronić tarczycę, pacjent  w czasie wykonywania zdjęcia ma założony specjalny ołowiany fartuch z  kołnierzem na szyję.

Głównym przeciwwskazaniem do badania rentgenowskiego jest ciąża. Jednak w wyjątkowych przypadkach – kiedy badania nie można przełożyć do momentu porodu – stomatolog może podjąć decyzję o jego wykonaniu.

Jakie zalety ma radiografia cyfrowa?

Radiografia cyfrowa pozwala na kilkunastokrotne zmniejszenie stosowanych dawek promieniowania jonizującego, bez straty dla jakości uzyskanych obrazów rentgenowskich. Czas wykonania zdjęcia jest bardzo krótki, dlatego możliwa jest redukcja dawki promieniowania, którą pacjent przyjmuje podczas ekspozycji.

Każde zdjęcie rtg wykonane w technologii cyfrowej można poddać obróbce za pomocą specjalnych programów i funkcji. Dzięki takim narzędziom jak powiększenie obrazu, można uzyskane zdjęcie powiększyć wielokrotnie co pomaga lekarzowi dentyście dostrzec niewielkie zmiany, które byłyby niewidoczne na  tradycyjnych zdjęciach.
Kolejną zaletą radiografii cyfrowej jest łatwiejsza archiwizacja danych – zdjęcia trafiają bezpośrednio do pamięci komputera, dzięki czemu można je bezpiecznie przechowywać i magazynować, także na różnych nośnikach cyfrowych, np. płytach CD.
Radiografia cyfrowa jest również metodą bardziej ekologiczną, ponieważ eliminuje ilość wytworzonych odpadów przy produkcji klisz i preparatów do chemicznej ich obróbki (wywoływacze i utrwalacze)