Metamorfoza 1

Odbudowa bezpośrednia zębów górnych i dolnych metodą flow injection w trakcie dwóch wizyt.

Metamorfoza 2

Korekta zgryzu po leczeniu ortodontycznym. Na zębach górnych licówki ceramiczne. Na zębach dolnych licówki kompozytowe.

Metamorfoza 3

Rekonstrukcja protetyczna. W odcinkach bocznych uzupełnienie zębów za pomocą mostów metalowo-porcelanowych. Odbudowa bezpośrednia zębów przednich materiałem kompozytowym.

Metamorfoza 4

Planowanie uśmiechu z wykorzystaniem DSD (Digital Smile Design). Korekta niesymetrycznego układu girlandy dziąsłowej (chirurgiczne wydłużenie koron klinicznych zębów). Rekonstrukcja zębów za pomocą licówek i koron ceramicznych.

Metamorfoza 5

Leczenie protetyczne za pomocą licówek ceramicznych.

Metamorfoza 6

Leczenie ortodontyczne metodą Invisalign oraz odbudowa bezpośrednia wytartych brzegów siecznych materiałem kompozytowym (tzw. bonding).

Metamorfoza 7

Leczenie ortodontyczne systemem Invisalign.

Metamorfoza 8

Leczenie protetyczne – licówki ceramiczne na zębach siecznych i uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostów ceramicznych.

Metamorfoza 9

Odbudowa zębów przednich za pomocą licówek ceramicznych.

Metamorfoza 10

Zmiana kształtu i koloru zębów przednich w wyniku bezpośredniej odbudowy materiałem kompozytowym

Metamorfoza 11

Korekta kształtu i koloru zębów szczęki za pomocą licówek ceramicznych.

Metamorfoza 12

Licówki pełnoceramiczne na zębach przednich oraz korony na implantach w odcinkach bocznych.

Metamorfoza 13

Rekonstrukcja narządu żucia. Korekta chirurgiczna dziąseł. Most ceramiczny na cyrkonie oraz licówki ceramiczne.

Metamorfoza 14

Cyfrowe planowanie uśmiechu DSD (Digital Smile Design). Leczenie protetyczne: most ceramiczny na cyrkonie oraz licówki pełnoceramiczne.

Metamorfoza 15

Odbudowa zębów metodą bezpośrednią materiałem kompozytowym techniką flow injecton (na jednej wizycie).

Metamorfoza 16

Korekta dziąseł – gingiwektomia, licówki i mosty porcelanowe na podbudowie cyrkonowej.

Metamorfoza 17

Rekonstrukcja narządu żucia za pomocą licówek ceramicznych.

Metamorfoza 18

Rekonstrukcja narządu żucia. Mosty metalowo-porcelanowe w odcinkach bocznych, korony pełnoceramiczne na siekaczach górnych oraz licówki kompozytowe na zębach dolnych.