Profilaktyka onkologiczna Łódź

Profilaktyka onkologiczna Łódź

Badanie przedmiotowe w gabinecie stomatologicznym absolutnie nie powinno się ograniczać do pobieżnego obejrzenia zębów. W wielu przypadkach to właśnie lekarz dentysta jako pierwszy jest w stanie dostrzec niepokojące objawy, które mogą świadczyć o rozwoju wielu groźnych chorób, w tym również raka jamy ustnej.

W Vinci Clinic wykraczamy poza standardowe procedury obowiązujące w gabinecie stomatologicznym i podejmujemy różnorodne działania, które umożliwiają lekarzowi odpowiednio wczesne wykrycie tej śmiertelnej choroby.

Przede wszystkim kładziemy nacisk na kompleksową diagnostykę w kierunku nowotworów jamy ustnej oraz na systematycznie prowadzoną profilaktykę onkologiczną.

W Vinci Clinic aktywnie promujemy profilaktykę onkologiczną, w ramach której:

 1. Informujemy o zagrożeniach związanych z patologicznymi zmianami w obrębie jamy ustnej i uczulamy pacjentów na niepokojące objawy, które mogą sugerować rozwój choroby,
 2. Przeprowadzamy badania przesiewowe, obejmujące szczegółowy wywiad medyczny, badanie zewnątrz- oraz wewnątrzustne, a także – jeżeli zachodzi taka potrzeba – badanie urządzeniem Oralitest
 3. Obejmujemy szczególną opieką pacjentów, którzy należą do tzw. grupy wyższego ryzyka. Osoby te zapraszamy na częstsze wizyty kontrolne i systematyczne monitorujemy stan ich jamy ustnej.

Czy wiesz, że…

 1.  W 60% przypadków rak jamy ustnej jest wykrywany w Polsce w ostatnim stadium rozwoju, kiedy szanse na wyleczenie są praktycznie znikome
 2. Rocznie na nowotwór wargi, jamy ustnej i gardła umiera w naszym kraju ponad 3600 osób
 3. Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników śmiertelności pacjentów cierpiących na raka jamy ustnej.

Wcześnie zdiagnozowany nowotwór jamy ustnej daje szansę przeżycia na poziomie 80-90%. W przypadku pacjentów znajdujących w ostatnim stadium choroby szansa ta wynosi zaledwie 20%!

Edukacja i profilaktyka

Świadomość występowania raka jamy ustnej jest wśród Polaków wyjątkowo niska. Niewielu pacjentów potrafi wskazać czynniki zwiększające ryzyko choroby nowotworowej, a także wymienić objawy świadczące o jej rozwoju. Efektem tej niewiedzy są ponure statystyki, które plasują nas na szarym końcu Europy – w Polsce umiera co druga osoba, u której zdiagnozowano raka jamy ustnej.

Badania profilaktyczne są przeprowadzane rutynowo w przypadku następujących grup pacjentów:

 • osób po 40 roku życia,
 • nałogowych palaczy,
 • osób nadużywających alkoholu,
 • pacjentów prowadzących niezdrowy tryb życia,
 • pacjentów obciążonych w wywiadzie przypadkami nowotworów w rodzinie.

Kompleksowa diagnostyka

Nowotwór jamy ustnej w początkowym stadium może rozwijać się bezobjawowo – bardzo często rak nie powoduje widocznych zmian na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej, gdyż rozrasta się i nacieka w głąb okolicznych tkanek. Natomiast kiedy objawy stają się wyraźne, bardzo często są lekceważone przez pacjentów lub przypisywane innym, mniej groźnym chorobom.

Badanie obejmuje:

Wywiad ogólnomedyczny: ta część badania dostarcza informacji o ogólnym stanie zdrowia pacjenta i jego kondycji psychofizycznej. Na tym etapie stomatolog zwraca szczególną uwagę na objawy, które mogą świadczyć o istnieniu procesu nowotworowego (poczucie ciągłego zmęczenia, długotrwały, nawracający kaszel lub chrypka, szybka utrata wagi ciała, niegojące się rany i owrzodzenia, kłopoty z przełykaniem).

Badania zewnątrzustne: stomatolog ocenia między innymi symetrię twarzy pacjenta, drożność nosa oraz stan węzłów chłonnych. Następnie sprawdza, czy na skórze pacjenta nie pojawiły się niepokojące zmiany, takie jak guzki, pęknięcia, owrzodzenia.

Badanie wewnątrzustne: polega na wzrokowej i dotykowej ocenie wyglądu języka i błony śluzowej policzków, wyglądu i wysklepienia podniebienia twardego, a także stanu warg pacjenta (szczególnie w okolicy kątów ust). Takie symptomy, jak sztywność i chropowatość błony śluzowej, krwiawiące nadżerki lub owrzodzenia, wyczuwalne palcami zgrubienia, przerosty i nieregularności, białe i czerwone zmiany występujące na śluzówce – mogą sygnalizować początek choroby nowotworowej.

Badanie dodatkowe

Uzupełnieniem badania klinicznego jest w naszej klinice diagnostyka rentgenowska trójwymiarowa CBCT, badania laboratoryjne oraz badanie urządzeniem Oralitest. Urządzenie to pozwala lekarzowi na szybką ocenę stanu błony śluzowej jamy ustnej pacjenta. W przypadku wykrycia niepokojących objawów pacjent jest kierowany na dodatkowe badania lub na konsultacje onkologiczne.