Diagnostyka RTG

Obrazowanie rentgenowskie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego badania. Im bardziej precyzyjne jest to badanie, tym więcej cennych informacji dostarcza lekarzowi. W ten sposób może on wykryć m.in. stany patologiczne (próchnica, torbiele, zapalenia, nowotwory), które bardzo często nie powodują żadnych objawów i dolegliwości bólowych, a mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia Pacjenta. Dlatego też w naszej klinice badaniem z wyboru jest tomografia trójwymiarowa (z zastosowaniem tomografu wiązki stożkowej – CBCT), która zapewnia najbardziej precyzyjne obrazowanie wszystkich struktur anatomicznych. W badaniu tym nie ograniczamy się do niewielkiej okolicy, ale uzyskujemy obraz całej szczęki i żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych, zatok szczękowych i innych ważnych struktur twarzoczaszki.

Rentgen pojedynczego zęba
40 zł
Badanie pantomograficzne
170 zł
Badanie cefalometryczne
170 zł
Tomografia 3D
190 – 370 zł