Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowa

Wbrew temu, co sądzi wielu pacjentów, lekarz stomatolog nie leczy tylko zębów, ale dba o zdrowie jamy ustnej pacjenta w kontekście całego organizmu. Z tego powodu w Vinci Clinic praktykujemy leczenie holistyczne, w którym uwzględniamy związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stanami chorobowymi jamy ustnej oraz schorzeniami innych narządów i części organizmu ludzkiego.


Ból głowy

Każdy powtarzający się ból głowy powinien być skonsultowany z lekarzem. Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości występujących u człowieka i może mieć wiele przyczyn. Szacuje się, że około 90% z nich to napięciowe bóle głowy wywołane dysfunkcją czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupową. Osoby, które mają wady zgryzu lub wadliwą postawę ciała, głowa może boleć kilka razy w tygodniu, a nawet codziennie. Również mroczki przed oczami, zaburzenia równowagi oraz zawroty głowy mogą mieć przyczynę w nieprawidłowym ustawieniu szczęki w stosunku do podstawy czaszki, kości klinowej i potylicznej. Silne emocje i stres odpowiadają za wzmożone napięcie mięśni, które wywołują lub nasilają już występujące dolegliwości. Najnowsze doniesienia naukowe pokazują, że warunki zwarciowe i pozycja głowy mają istotne znaczenie dla ogólnej sprawności fizycznej człowieka. Z własnego doświadczenia wiemy, że pacjenci już na wstępnym etapie leczenia tej dysfunkcji są uwolnieni od uporczywych bólów głowy. Mimo to pamiętajmy, że każdy powtarzający się incydent bólowy powinien być skonsultowany z lekarzem, który skieruje na inne szczegółowe badania.

Ból kręgosłupa i wady postawy

Kręgosłup szyjny jest odpowiedzialny za prawidłowe ustawienie głowy (głowa powinna być ustawiona w jednej linii z kręgosłupem), które jest ściśle powiązane z pozycją szczęki. Szczęki podczas połykania i żucia w sposób naturalny próbują ustawić się płaszczyzną zgryzu równolegle do podłoża. W przypadku wady zgryzu, dysfunkcji czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowej głowa przechyla się i uruchamia szereg ruchów kompensacyjnych dla utrzymania postawy ciała. Prowadzi to do skrzywień i bólów w różnych częściach kręgosłupa. W przypadku utrwalania tego typu wadliwej postawy dochodzi do skrzywień i bólów w różnych częściach kręgosłupa (skolioza, kifoza). Najnowsze badania dowodzą, że istnieje ścisły związek między wadami zgryzu a wadami postawy. Dlatego w leczeniu dysfunkcji czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowej niezbędna jest współpraca różnych specjalistów (stomatolog, osteopata, logopeda, fizjoterapeuta).

Badanie pacjenta z dysfunkcją czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupową

W Vinci Clinic przeprowadzamy dokładne badanie, które polega na przeprowadzeniu wywiadu chorobowego oraz wykonaniu badania przedmiotowego (testy kliniczne). Oceniany jest zakres ruchów żuchwy, obecność trzasków, ruchomość języka oraz relacje między zębami górnymi i dolnymi. Badamy również napięcie mięśni twarzy i karku oraz przeprowadzamy badanie ortopedyczne kręgów kręgosłupa, miednicy i stóp.