Przewodnik pacjenta

Pacjenci – role

Każda osoba może pojawiać się w Vinci Clinic w nieco innym charakterze – zależnie od wieku, „stażu” w roli naszego pacjenta, problemu medycznego, jaki jest przyczyny wizyty czy też okoliczności, w jakich trafia na leczenie. Aby usystematyzować i opisać specyfikę odwiedzających nas pacjentów, przypisaliśmy ich do kilku podstawowych, opisanych poniżej kategorii.


1.

Pacjent bólowy

To bez wątpienia najmniej komfortowa rola – nie tylko dla Pacjenta, ale i dla lekarza. Nieoczekiwany ból uniemożliwiający normalne funkcjonowanie lub wypadek (wybicie, złamanie zęba) skłania do pilnej wizyty w gabinecie nawet największego dentofoba. Siłą rzeczy wizyta taka nie jest zaplanowana, wcześniej umówiona – nie jest więc do niej przygotowany ani Pacjent, ani lekarz. Jej podstawowym celem jest udzielenie pierwszej pomocy oraz uśmierzenie bólu. Uwolnienie Pacjenta od przykrych dolegliwości jest jednak zaledwie „maskowaniem problemu”, wstępem do terapii, która usunie jego prawdziwą przyczynę. Zwykle więc – po pierwszej interwencji – niezbędne są kolejne wizyty. Pacjent bólowy spędza w gabinecie najczęściej do 30 minut i trafia do lekarza, który dysponuje największym zapasem czasu przed kolejną zaplanowaną wizytą. Dlatego przyjęcie osoby uskarżającej się na ból najczęściej nie powoduje zmiany godzin przyjęcia innych Pacjentów. Niekiedy jednak Pacjent bólowy może wymagać dłuższej interwencji i w ten sposób narazić innych Pacjentów na wydłużony czas oczekiwania. W takich sytuacjach prosimy Państwa o empatię i zrozumienie – przecież każdy z nas któregoś dnia może zostać Pacjentem bólowym. Cóż, „wypadki chodzą po ludziach”! Zdarza się, że niektórzy Pacjenci, chcąc przyspieszyć swoją wizytę, zgłaszają silne dolegliwości bólowe, choć takowe u nich nie występują. Dlatego w czasie umawiania wizyty bardzo prosimy o nienadużywanie terminu „ból”.


2.

Nowy Pacjent – pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta w nowym miejscu może powodować pewien dyskomfort. To spotkanie z nieznanym dotąd lekarzem, nową asystentką i recepcjonistką, poznawanie nowej przestrzeni (usytuowanie gabinetu, toalety itd.), a nawet drogi do kliniki. Z tego względu prosimy, by na tę pierwszą wizytę przybyć z pewnym wyprzedzeniem. Zapas czasu pozwoli być punktualnie nawet w przypadku utrudnień komunikacyjnych, da czas na to, by wypić kawę i przygotować się do wizyty (wyszczotkować zęby). Z punktu widzenia kliniki dodatkowy czas (co najmniej kwadrans) poprzedzający pierwszą wizytę jest niezbędny, by Pacjent w skupieniu i w niekrępujący sposób odpowiedział na szereg pytań dotyczących stanu jego zdrowia zawartych w karcie pacjenta.

Wywiad chorobowy w formie ankiety

Pozwala on uzyskać niezbędne informacje o ogólnym stanie zdrowia Pacjenta, mające wpływ na postawienie diagnozy i ewentualne leczenie. Ankieta ta jest częścią dokumentacji medycznej Pacjenta, a jej celem jest właściwa opieka lekarska, szczególnie ważna w przypadku osób zmagających się z innymi problemami zdrowotnymi (np. choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, cukrzyca, choroby onkologiczne).

Badanie kliniczne (przedmiotowe)

Przeprowadzone przez lekarza dotyczy całego narządu żucia, który obejmujące stawy skroniowo-żuchwowe, okolicę twarzy, błonę śluzową jamy ustnej, język, dziąsła i zęby (elementem tego badania są fotografie zewnątrzustne i wewnątrzustne).

Tomografia 3D

Aby lekarz mógł dokładnie zbadać Pacjenta i postawić diagnozę, niezbędne jest wykonanie badania rentgenowskiego. W naszej klinice podczas pierwszej wizyty Pacjent zobowiązany jest wykonać badanie tomograficzne 3D, które jako jedyne z wyboru pozwala na dokładną analizę struktur anatomicznych (kości szczęki, żuchwy, zęby, zatoki szczękowe, stawy skroniowo-żuchwowe). Tylko tak dokładne, trójwymiarowe badanie RTG pozwala na postawienie trafnej diagnozy i zaplanowanie skutecznego leczenia.


3.

Pacjent umówiony, lecz nieobecny

Umówione terminy wizyt w naszej klinice są przez recepcję potwierdzane telefonicznie, mailowo lub drogą SMS-ową – zgodnie z Państwa życzeniem. Mając na uwadze Państwa czas, dbamy o jak najbardziej dogodne terminy wizyt. Choć w przypadku wielu zabiegów stomatologicznych trudno przewidzieć dokładny czas ich trwania, dokładamy wszelkich starań, aby nie było opóźnień i wizyty rozpoczynały się punktualnie.
Szanujemy Państwa czas i liczymy na wzajemność z Państwa strony. Brak informacji o nieobecności na wyznaczonej wizycie oznacza nie tylko odroczenie leczenia zaplanowanego u tego Pacjenta, ale także nieprzyjęcie innej osoby, która mogłaby w zwolnionym terminie przyspieszyć terapię. Ponieważ lista Pacjentów z pilnymi potrzebami jest długa, wystarczy informacja na jeden lub dwa dni wcześniej, by ją na powrót zapełnić.

Ponadto niestawienie się Pacjenta na wyznaczony termin generuje niepotrzebne koszty kliniki związane z przygotowaniem sali do zabiegu, który miał być przeprowadzony (gotowość personelu medycznego, przygotowanie aparatury, urządzeń). Kosztem nieprzeprowadzonego zabiegu jest również brak wpływu, który byłby uzyskany, gdyby zaplanowane leczenie zostało wykonane. Chcąc sprawnie zarządzać czasem wizyt, w Vinci Clinic przyjęliśmy zasadę, że w przypadku dwóch kolejnych potwierdzonych wizyt, na które Pacjent się nie zgłosi w terminie, nie zapisujemy tej osoby na następną wizytę. Aby być przywróconym na listę Pacjentów, konieczna jest osobista rozmowa z osobą koordynującą pracę kliniki. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się w naszej klinice incydentalnie.
Niektóre nieobecności są Państwo w stanie przewidzieć w perspektywie dłuższej niż kilka najbliższych dni. W przypadku zmiany planów, wyjazdu lub choroby, która na parę dni wyłącza Państwa z normalnego funkcjonowania, prosimy o informację z możliwie jak największym wyprzedzeniem. Pozwoli nam to zmodyfikować listę Pacjentów i zagospodarować czas z korzyścią dla naszych Pacjentów. W ten sposób lista oczekujących nie będzie się wydłużać.


4.

Dziecko w gabinecie – wizyta adaptacyjna

Dziecko to wdzięczny, a zarazem wyjątkowo trudny Pacjent, ponieważ zwykle nieświadomy konieczności współpracy z lekarzem i personelem średnim kliniki. Z tego względu nie można dopuścić do sytuacji, by jego pierwsza wizyta w klinice wymagała zniesienia bólu u dziecka. Wszystkim naszym pacjentom, którzy w Vinci Clinic planują leczyć swoje dzieci lub wnuki, polecamy umawianie się na wizyty adaptacyjne. Wizyta tego rodzaju to okazja, by maluch poznał nie tylko nowy, nieznany mu świat, ale i niezrozumiałą dla kilkulatka potrzebę przeprowadzenia u niego leczenia.
Podczas wizyty adaptacyjnej dziecko poznaje lekarza, asystentkę, oswaja się z przestrzenią gabinetu, może usiąść w fotelu dentystycznym, wziąć do ręki instrumenty, których stomatolog używa w swojej pracy (poza tymi, które mogłyby dziecko zranić). W sposób zrozumiały dla tak młodego Pacjenta lekarz – na przykładzie pluszaka lub bohatera znanej bajki – opowiada o tym, jak przebiega leczenie. Gdy któregoś dnia będzie ono niezbędne, istnieje duża szansa, że dziecko z większą ufnością powierzy swoje zdrowie znanemu już dentyście.


5.

Pacjent – wizyty kontrolne

Wizyty kontrolne pozwalają lekarzowi, jak i Pacjentowi weryfikować stan zdrowia po przeprowadzonym leczeniu lub na kolejnym jego etapie. Choć są one ustalane indywidualnie, zależnie od terapii jakiej poddawany jest Pacjent, wizyty kontrolne wyznaczane są przez lekarza najczęściej po 3, 6 oraz 12 miesiącach od przeprowadzonego leczenia. Niestety niektórzy Pacjenci, widząc pozytywne skutki leczenia oraz lekceważąc konieczność weryfikacji jego procesu, niekiedy zaniedbują wyznaczone terminy wizyt kontrolnych – nie stawiają się na nie w ogóle bądź z nawet kilkutygodniowym opóźnieniem. Apelujemy zatem o przestrzeganie terminów wizyt, ponieważ są one integralną częścią terapii – w ten sposób będzie można uniknąć ewentualnych powikłań. Prosimy przy tym o zapoznanie się z dokumentem „Zasady wsparcia Pacjentów Vinci Clinic”.


6.

Pacjent – leczenie kompleksowe

W wyspecjalizowanych klinikach znacznie większy odsetek niż w mniejszych gabinetach stanowią przypadki leczenia kompleksowego. Także Pacjenci leczeni w Vinci Clinic często wymagają bardziej złożonej, nierzadko wieloetapowej terapii, mającej na celu przebudowę aparatu narządu żucia. Z tego względu pierwsze wizyty pacjenta, który ma być poddany leczeniu kompleksowemu, obejmują przede wszystkim wywiad oraz badania (w tym radiologiczne), na których podstawie lekarz stawia diagnozę. W dalszym etapie lekarz opracowuje plan leczenia (lub kilka planów) uwzględniających możliwości i ograniczenia zarówno występujące w jamie ustnej pacjenta, jak i te pozamedyczne (dotyczące m.in. czasu trwania terapii i jej kosztów). Na tym etapie często niezbędne są konsultacje z lekarzami innych specjalności, którzy będę brali aktywny udział w leczeniu Pacjenta (każdy Pacjent, u którego przeprowadzane jest leczenie kompleksowe ma swojego lekarza prowadzącego, ale w czasie całego procesu diagnostyczno-leczniczego poznaje kilku specjalistów). O ile jest to możliwe, lekarz prowadzący przedstawia Pacjentowi wizualizację stanu jego układu żucia po zakończonej terapii. Dopiero po szczegółowym omówieniu wszystkich argumentów za i przeciw oraz zaakceptowaniu przez Pacjenta planu leczenia można rozpocząć właściwą terapię.


7.

Pacjent – wsparcie pozabiegowe

Jeżeli zabieg chirurgiczny lub zabieg obarczony dużym ryzykiem powikłań jest przeprowadzany w dniu poprzedzającym święto lub dzień wolny od pracy kliniki, wówczas Pacjent ma zagwarantowany kontakt telefoniczny z lekarzem prowadzącym bądź dyżurującym. Po konsultacji telefonicznej, w przypadku konieczności interwencji medycznej, pacjent będzie przyjęty w tym dniu przez lekarza.