Estetyczne i funkcjonalne rekonstrukcje zgryzu

W Vinci Clinic wyznajemy zasadę, że nie ma trwałej estetyki bez poprawnej funkcji układu żucia. Aby po odbudowie zniszczonych zębów funkcja była poprawna, należy przeprowadzić analizę okluzji (poprawne kontaktowanie się zębów górnych i dolnych) oraz ocenić stabilność stawów skroniowo-żuchwowych i prawidłowe działanie mięśni.
Po ocenie warunków okluzyjnych i funkcji lekarz planuje rekonstrukcję układu żucia, odbudowę zębów, uzupełnienie brakujących zębów i proponuje Pacjentowi zastosowanie koron, mostów, licówek czy odbudowę bezpośrednią zębów z wykorzystaniem materiałów kompozytowych.

Analiza okluzji wg DAWSONA
850 – 1950 zł
Licówka porcelanowa
od 3600 zł