Konsultacja lekarska

W trafnym postawieniu diagnozy, a następnie zaplanowaniu leczenia niezwykle istotną rolę odgrywa dokładne i prawidłowo przeprowadzone badanie Pacjenta. Obejmuje ono szczegółowy wywiad chorobowy oraz nie mniej wnikliwe badanie fizykalne, inaczej zwane przedmiotowym. Jeśli Pacjent nie posiada aktualnego zdjęcia RTG, niezbędne jest wykonanie badania tomograficznego 3D. Na ich podstawie lekarz – w ramach konsultacji specjalistycznej – określa najważniejsze potrzeby zdrowotne Pacjenta, a następnie planuje przebieg całego leczenia.

Badanie Pacjenta
120-200 zł