Metamorfoza IV

Planowanie uśmiechu z wykorzystaniem DSD (Digital Smile Design). Korekta niesymetrycznego układu girlandy dziąsłowej (chirurgiczne wydłużenie koron klinicznych zębów). Rekonstrukcja zębów za pomocą licówek i koron ceramicznych.