Metamorfoza VI

Leczenie ortodontyczne metodą Invisalign oraz odbudowa bezpośrednia wytartych brzegów siecznych materiałem kompozytowym (tzw. bonding).