Metamorfoza VIII

Leczenie protetyczne – licówki ceramiczne na zębach siecznych i uzupełnienie braków zębowych za pomocą mostów ceramicznych.