Metamorfoza XI

Korekta kształtu i koloru zębów szczęki za pomocą licówek ceramicznych.