Metamorfoza XII

Licówki pełnoceramiczne na zębach przednich oraz korony na implantach w odcinkach bocznych.