Metamorfoza XIII

Rekonstrukcja narządu żucia. Korekta chirurgiczna dziąseł. Most ceramiczny na cyrkonie oraz licówki ceramiczne.