Metamorfoza XIV

Cyfrowe planowanie uśmiechu DSD (Digital Smile Design). Leczenie protetyczne: most ceramiczny na cyrkonie oraz licówki pełnoceramiczne.