Metamorfoza XVI

Korekta dziąseł – gingiwektomia, licówki i mosty porcelanowe na podbudowie cyrkonowej.