Metamorfoza XVII

Rekonstrukcja narządu żucia za pomocą licówek ceramicznych.