Bogatopłytkowe osocze i fibryna

2022-08-30
Czym jest osocze bogatopłytkowe? Jest to koncentrat płytek krwi (ang. platelet rich plasma, PRP), który pozyskuje się z krwi pełnej pacjenta podczas procedury odwirowania i wyizolowania tej frakcji. PRP to autologiczny koncentrat płytek krwi zawieszonych w niewielkiej ilości osocza. Osocze bogatopłytkowe określane jest również mianem koncentratu czynników wzrostu (ang. plasma rich growth factors, PRGFs), ze […]

Czym jest osocze bogatopłytkowe?

Jest to koncentrat płytek krwi (ang. platelet rich plasma, PRP), który pozyskuje się z krwi pełnej pacjenta podczas procedury odwirowania i wyizolowania tej frakcji. PRP to autologiczny koncentrat płytek krwi zawieszonych w niewielkiej ilości osocza. Osocze bogatopłytkowe określane jest również mianem koncentratu czynników wzrostu (ang. plasma rich growth factors, PRGFs), ze względu na wysokie stężenia cytokin wzrostowych.

Działanie osocza bogatopłytkowego

Po wstrzyknięciu uzyskanego PRP do tkanek rozpoczyna się proces degranulacji ziarnistości alfa w płytkach krwi – uwalniane są czynniki wzrostu (uwalniane przede wszystkim przez płytki w ciągu pierwszej godziny). Czynniki wzrostu mają ogromny potencjał regeneracyjny – odpowiadają m.in. za wzrost naczyń krwionośnych, wzrost syntezy kolagenu, proces mitozy komórek, stymulują migrację innych komórek do uszkodzonych miejsc w tkankach. Ponadto indukują proces różnicowania się komórek w wyspecjalizowane komórki o określonych funkcjach w tkance. Natychmiast po przejściu przez błonę komórkową czynniki wzrostu wiążą się z sąsiadującymi błonami komórkowymi w miejscach receptorowych. W dalszej kolejności receptory transbłonowe aktywują szlak sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, ten zaś wpływa na ekspresję odpowiednich genów. Po szybkim uwolnieniu czynników wzrostu, płytki zawarte w PRP syntetyzują i wydzielają dodatkowe ich ilości przez następny tydzień. Po tym czasie trombocyt obumiera, a za proces stymulacji gojenia odpowiadają makrofagi. Warto podkreślić, że czynniki wzrostu nie wnikają do komórek, co zapobiega mutagenezie i ma miejsce stymulacja normalnego procesu gojenia.

Zalety PRP

  • Innowacyjność – Dzięki nowatorskiej technologii osocze bogatopłytkowe w sposób naturalny, w pełni biokompatybilny wykorzystywane jest do procesów naprawczych tkanek organizmu pacjenta.
  • Skuteczność – Pozyskane osocze przywraca funkcje fizjologiczne komórek pacjenta, regeneruje tkanki, a także przywraca młodość komórkom.
  • Biokompatybilność – Osocze bogatopłytkowe wykazuje zgodność tkankową – nie oddziałuje negatywnie na własne tkanki. Pozyskane w sposób ekologiczny regeneruje tkanki i pobudza organizm do leczenia tkanek. Z tego powodu uznawane jest za znakomitą alternatywą dla substancji syntetycznych.
  • Bezpieczeństwo – Osocze bogatopłytkowe pozyskiwane jest z komórek własnych pacjenta. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko alergii oraz infekcji. Nie ma także ryzyka wystąpienia mutacji, gdyż czynniki wzrostu znajdujące się osoczu nie wnikają do komórek – dlatego też nie mają wpływu na właściwości DNA tych komórek.

Gdzie PRP znajduje zastosowanie?

Osocze bogatopłytkowe z powodzeniem stosowane jest w wielu dziedzinach medycyny – w stomatologii, ale też dermatologii, chirurgii ogólnej i plastycznej, medycynie estetycznej, ortopedii, ginekologii, implantologii, okulistyce, jak również w weterynarii.

Kiedy nie stosować PRP?

Istnieją przeciwwskazania do użycia osocza bogatopłytkowego. Należą do nich choroby nowotworowe, choroby wątroby, choroby krwi (posocznica, zespoły dysfunkcji płytek, niedobór fibrynogenu, krytyczna małopłytkowość, niestabilność hemodynamiczna), zakażenia ostre i przewlekłe. Nie stosuje się go także u osób przyjmujących antykoagulanty, niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz kwas acetylosalicylowy. Nie powinny go też przyjmować kobiety w ciąży i w okresie laktacji.

Czym jest fibryna bogatopłytkowa?

Fibryna bogatopłytkowa (ang. platelet rich fibrine, PRF) to trójwymiarowa struktura, której matrycę stanowi fibryna. W przestrzeniach sieci fibryny występują wysokie stężenia nieaktywowanych, funkcjonalnych, nienaruszonych płytek krwi, krwinki białe, jak również mezenchymalne komórki macierzyste. Wszystkie te elementy wspólnie z fibryną tworzą macierz (matrix) – przestrzenną strukturę, która stale i przez długi okres czasu stymuluje płytki do uwalniania czynników wzrostu, cytokin, jak również kieruje migracją mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia tkanki. Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z przestrzeni siatki fibrynowej intensywnie stymulują odnowę biologiczną tkanek. Fibryna bogatopłytkowa występuje w dwóch postaciach: jako płynna frakcja I-PRF oraz zaawansowana, stała frakcja A-PRF.

Działanie fibryny bogatopłytkowej

Prosta procedura jaką jest pozyskanie PRF wykorzystuje wyłącznie fizjologiczne właściwości krwi. Krew jest pobierana i odwirowywana bez użycia jakichkolwiek sztucznych aktywatorów czy antykoagulantów. Przy pozyskaniu zarówno frakcji A-PRF, jak i I-PRF bardzo istotne znaczenie ma przestrzeganie czasu pomiędzy pobraniem krwi, jej odwirowaniem oraz wykorzystaniem A-PRF i I-PRF podczas zabiegu. Podana miejscowo do tkanek fibryna I-PRF (płynna) natychmiast wypełnia przestrzenie od wewnątrz. Dzięki tworzącej się w tkankach strukturze przestrzennej, znajdujące się w sieci płytki krwi, krwinki białe oraz komórki macierzyste są stopniowo uwalniane z macierzy fibrynowej – w ten sposób rozpoczyna się proces odbudowy tkanek, komórek i naczyń oraz angiogenezy. Zaawansowana fibryna A-PRF to autologiczny opatrunek wykorzystywany w postaci membran, korków oraz materiałów służących do szybkiej i intensywnej regeneracji tkanek miękkich i kości.

Zalety PRF

  • Bezpieczeństwo – Frakcje A-PRF i I-PRF pozyskuje się w sposób gwarantujący pełne bezpieczeństwo – z użyciem certyfikowanych probówek.
  • Krótki czas – Metodologia zabiegu umożliwia pozyskanie fibryny bogatopłytkowej w krótkim czasie.
  • Prostota – Pobranie krwi pacjenta i pozyskanie fibryny bogatopłytkowej odbywa się przy zachowaniu komfortu i wygody lekarza.
  • Naturalność – Pozyskanie fibryny bogatopłytkowej to zabieg autologiczny nie stwarzający ryzyka uczulenia. Stanowi on niezastąpioną alternatywę dla pacjentów, którzy nie chcą stosować substancji pochodzenia zwierzęcego.

Gdzie znajduje zastosowanie?

Fibryna PRF jest stosowana w wielu dziedzinach medycyny – poza stomatologią także w dermatologii, chirurgii ogólnej i plastycznej, medycynie estetycznej, ortopedii, ginekologii ogólnej i plastycznej, implantologii, okulistyce, a również w weterynarii.

Kiedy nie należy stosować terapii fibryną bogatopłytkową?

Użycie fibryny bogatopłytkowej jest przeciwwskazane w szeregu określonych sytuacji, takich jak choroby onkologiczne, przewlekłe choroby wątroby, choroby krwi (posocznica, zespoły dysfunkcji płytek, niedobór fibrynogenu, krytyczna małopłytkowość, niestabilność hemodynamiczna), zakażenia ostre i przewlekłe. Nie stosuje się jej również u osób przyjmujących antykoagulanty, niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz kwas acetylosalicylowy. Nie jest wskazana także u kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Zapraszamy do kontaktu -> https://vinciclinic.pl/kontakt/.