dr Magdalena Maria Kercz

lekarz stomatolog Łódź

Już w liceum interesowałam się stomatologią i studiowałam ją – nawet pół roku dłużej – z powodu edukacji kontynuowanej na uniwersytecie w Holandii w ramach programu Erasmus. Wtedy przekonałam się, że nie musimy mieć żadnych kompleksów, a nawet możemy się szczycić poziomem stomatologii w naszym kraju.

Staż w rodzinnej Vinci Clinic odbyłam wśród lekarzy – pasjonatów swojej pracy. Był on niezwykle intensywny, ale jednocześnie ciekawy i wartościowy pod kątem holistycznego spojrzenia dla pacjenta, i – co jest bardzo istotne w przypadku młodego lekarza – nabycia dobrych nawyków leczenia kompleksowego. Aby sprostać wyzwaniom i dorównać najlepszym, setki godzin spędziłam na szkoleniach i studiach podyplomowych w kraju i za granicą. Ukończyłam m.in. roczny kurs w Dawson Academy (USA) oraz studiowałam w Luksemburgu (University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry), gdzie uzyskałam tytuł Master of Science in Periodontology and Implantology. Zdobyta tam wiedza i umiejętności pozwalają mi dziś na rozwiązywanie nierzadko skomplikowanych problemów, dysfunkcji narządu żucia naszych pacjentów w sposób kompleksowy.