dr Michalina Skrzypińska

lekarz stomatolog

Już w liceum zależało mi na tym, aby mój zawód wiązał się z niesieniem pomocy innym, dlatego mój wybór był prosty: Uniwersytet Medyczny. Jako studentka kierunku lekarsko-dentystycznego uczestniczyłam w wielu akcjach jako wolontariusz (np. badania profilaktyczne w domach dziecka).

Moją edukację kontynuowałam na stażu podyplomowym pod okiem dr. Kercza, gdzie miałam możliwość dokładnego badania pacjentów i praktykować holistyczne leczenie pacjenta, które – w mojej ocenie – jest jedynym z wyboru dla dobra pacjenta. Jestem niezmiernie zadowolona pracując w zespole Vinci Clinic, gdzie możemy uzupełniać swoje kompetencje, wzajemnie inspirować i wspólnie podejmować decyzje terapeutyczne. Mój tzw. wolny czas wykorzystuję na udział w różnych kursach (m.in. Master Level) odbywających się w kraju i za granicą. Odkrywanie tajemnic stomatologii kompleksowej motywuje mnie do ciągłego udoskonalania swoich umiejętności zawodowych. Największą nagrodą za wykonaną pracę jest dla mnie uśmiech i zadowolenie pacjenta, daje mi to mnóstwo energii do dalszego działania.