dr n. med. Aleksander Przygoński

lekarz stomatolog