Leczenie bezzębia w stomatologii

2022-09-06
Według badań przeprowadzonych w 2014 roku, w Polsce całkowite bezzębie dotyczy blisko 29% osób między 65. a 74. rokiem życia. Wówczas było to około 1,3 mln osób,  ponieważ jednak polskie społeczeństwo się starzeje, to w najbliższych latach liczba ta może nawet ulec podwojeniu. Według WHO, bezzębie jest formą niepełnosprawności – wymaga ono specjalistycznego leczenia, umożliwiającego […]

Według badań przeprowadzonych w 2014 roku, w Polsce całkowite bezzębie dotyczy blisko 29% osób między 65. a 74. rokiem życia. Wówczas było to około 1,3 mln osób,  ponieważ jednak polskie społeczeństwo się starzeje, to w najbliższych latach liczba ta może nawet ulec podwojeniu. Według WHO, bezzębie jest formą niepełnosprawności – wymaga ono specjalistycznego leczenia, umożliwiającego pacjentowi normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zastosowanie znajdują tu różne metody leczenia protetycznego.

Bezzębie jest stanem po utracie wszystkich zębów stałych – zarówno z powodów biologicznych, jak niebiologicznych. Wśród tych pierwszych znajduje się m.in. próchnica, choroby przyzębia, utrata zębów na skutek urazów mechanicznych czy chorób nowotworowych w obrębie twarzy. Bezzębie może być również skutkiem unikania przez pacjenta leczenia stomatologicznego, braku wystarczającej wiedzy w zakresie zdrowia jamy ustnej, niskich możliwości finansowych dotyczących leczenia, a nawet braku dostępu do stomatologa.

Bezzębie jest problemem zróżnicowanym zarówno pod względem regionu geograficznego, jak i wieku pacjentów. Według badań przeprowadzonych w Polsce w 2014 roku, bezzębie występuje u blisko 29% osób między 65. a 74. rokiem życia, wśród mieszkańców niewielkich miejscowości (29,8%), częściej u kobiet (30,5%) niż u mężczyzn (27,5%).

Według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1980 roku, bezzębie jest nie tyle chorobą, co rodzajem niepełnosprawności, uniemożliwiającej prawidłową mowę, gryzienie i żucie, powodującej alienację człowieka w społeczeństwie, niejednokrotnie utrudniającej mu normalne funkcjonowanie. Oczywiście nie można przy tym zapominać o udowodnionych związkach między najczęstszymi biologicznymi przyczynami bezzębia – czyli próchnicą i chorobami przyzębia – a rozwojem schorzeń ogólnoustrojowych, np. choroby wieńcowej, udaru, a nawet niektórych odmian nowotworów.

Wszystko to pokazuje, jak ważne są zarówno profilaktyka, ale później również leczenie bezzębia oraz zapobieganie jego skutkom. Od lat szerokie zastosowanie u pacjentów bezzębnych znajduje leczenie protetyczne z użyciem różnego rodzaju protez zębowych.

Leczenie protetyczne przy użyciu protez ruchomych

Jedną z nadal najczęściej stosowanych metod leczenia protetycznego pacjentów z bezzębiem jest zastosowanie protez ruchomych. Najczęściej są one wykonane z akrylu (są najbardziej przystępne pod względem kosztowym), czasami również z nylonu (te są już droższe).

Protezy ruchome mają charakter osiadający – oznacza to, że opierają się na błonie śluzowej podniebienia oraz bezzębnych fragmentach wyrostków zębodołowych. Jeśli proteza jest wykonana w prawidłowy sposób, na modelach uzyskanych z wycisków, z właściwie zbalansowaną okluzją, to większość pacjentów adaptuje się do jej użytkowania, a proteza w wystarczający sposób spełnia wszystkie swoje funkcje. W przypadku protez osiadających częściowych (gdy pacjent ma kilka zębów) obecne metody pozwalają na zastąpienie nieestetycznych klamer utrzymujących protezę na podłożu nowocześniejszymi zatrzaskami i teleskopami, które poprawiają zarówno efekty estetyczne, jak i komfort użytkowania.

Są jednak przypadki, gdy leczenie protetyczne z użyciem konwencjonalnych protez u pacjentów z bezzębiem nie przynosi oczekiwanych efektów. Największy problem stanowi zła stabilizacja protez na podłożu, co powoduje dyskomfort użytkowania oraz uniemożliwia korzystanie z nich. Są pacjenci, którzy nawet w przypadku idealnie wykonanej i utrzymującej się protezy, nie są w stanie przystosować się do jej codziennego użytkowania. Zdarza się również tak, że ze względu na anatomiczną budowę jamy ustnej pacjenta – szczególnie żuchwy, gdzie podłoże jest mniejsze niż w szczęce – po prostu nie ma możliwości uzyskania dostatecznej stabilizacji protezy.

Nowoczesne leczenie protetyczne z zastosowaniem implantów

W przypadku całkowitego bezzębia coraz popularniejsze jest leczenie protetyczne z zastosowaniem implantów, czyli tzw. leczenie implantoprotetyczne. W tym przypadku u pacjentów najpierw wykonuje się leczenie implantologiczne, czyli wszczepienie odpowiedniej liczby implantów, na których następnie opiera się protezę zębową. Wyróżnia się tutaj:

  • protezy stałe oparte na implantach – jak sama nazwa wskazuje, są na stałe zamocowane w jamie ustnej pacjenta, zapewniając pełen komfort użytkowania przez długie lata, w zależności od indywidualnego przypadku wymagają wszczepienia od 4 do 6 implantów
  • protezy ruchome oparte na implantach – można je wyjmować z jamy ustnej w dowolnej chwili, ale i tak w porównaniu do protez osiadających są o wiele bardziej wygodne i stabilne w użytkowaniu, wymagają wszczepienia co najmniej 2 implantów w żuchwie iokoło 4 implantów w szczęce.

Oczywiście należy mieć świadomość, że leczenie protetyczne z zastosowaniem implantów jest bardziej kosztowne i długotrwałe. U pacjentów z bezzębiem częstym problemem jest pogorszenie jakości oraz zmniejszona ilość tkanki kostnej w szczęce i żuchwie – w wielu przypadkach wymagają oni najpierw zabiegów poprawiających ilość i jakość tkanki kostnej. Dopiero później można przejść do zasadniczego leczenia implantologicznego, przy czym trzeba pamiętać, że również tutaj potrzebny jest czas na pełną integrację implantu z kością – trwa to średnio od 4 do 6 miesięcy.

Wyższe koszty i kilka etapów leczenia protetycznego bezzębia z zastosowaniem implantów nie mogą jednak przesłonić korzyści, jakie ono ze sobą niesie. Jest to zdecydowanie najlepszy i najnowocześniejszy sposób na przywrócenie pełnej funkcjonalności oraz estetyki uzębienia. Obecność implantów zapobiega zanikom kostnym, ładniej i młodziej wygląda nie tylko uśmiech, ale i cała twarz. Pacjent odzyskuje normalną możliwość gryzienia i żucia wszystkich, nawet najtwardszych pokarmów. Protezy oparte na implantach są stabilne, komfortowe w użytkowaniu i łatwe do utrzymania w czystości – trzeba o nie dbać tak, jak o naturalne zęby. Dodatkowo, są wytrzymałe – obserwacje dowodzą, że pacjenci bez żadnego spadku funkcjonalności i estetyki mogą użytkować je nawet przez długie lata. Niezmiernie ważne jest, aby protezy wykonane na implantach były w prawidłowej okluzji (aby górne i dolne zęby kontaktowały się  poprawnie). Równie ważne są regularne wizyty kontrolne i higienizacyjne (wokół implantów). Tylko to gwarantuje poprawne działanie protez na implantach przez wiele lat.

Z różnych metod leczenia protetycznego bezzębia skorzystać można w Vinci Clinic w Łodzi. Umów się na wizytę w dogodnym dla Ciebie terminie, a nasi specjaliści podczas konsultacji zlecą kompleksową diagnostykę, a następnie zaproponują Ci dopasowany do Twoich potrzeb plan leczenia. Zachęcamy do kontaktu -> https://vinciclinic.pl/kontakt/